Contrato indefinido.

Salario a convenir.

Felix 609275256.